Programy eGovernmentu

Slovensko.digital

Zlepšovanie informatizácie verejnej správy sa deje prípravou, plánovaním a realizáciou zmien v určitých logických celkoch, ktoré pre jednoduchosť nazývame „programy eGovernmentu“. Existuje množstvo dokumentov, v ktorých sa popisuje, čo by sme v rámci eGovernmentu mohli dosiahnuť. Koncepcie, akčné plány, strategické priority, metodiky sú schvaľované na rôznych úrovniach záväznosti. Tie vrcholové sú schvaľované vládou, ale aj zákony a vyhlášky sú niekedy skôr vyjadrením „zámeru“, pri ktorom častokrát nie je jasné, či sa ho podarí naplniť. Z týchto dokumentov vyplýva množstvo úloh, často aj s určením kto a do kedy má úlohu splniť. Najdôležitejšie z týchto faktov má zmysel vyhodnotiť na jedom mieste.

Cieľom tejto správy je podať podať stručný prehľad o stave v každom dôležitom programe eGovernmentu.

Otvoriť kapitolu
Google Docs
Slovensko.digital

Toto sú naše hlavné zistenia:

Program eGov Cieľ Riešenie Plán Progres
1 krát a dosť CieľV poriadku RiešenieV poriadku PlánProblémy ProgresProblémy
Kontinuálne zlepšovanie služieb CieľV poriadku RiešenieProblémy PlánProblémy ProgresProblémy
Lepšie služby CieľV poriadku RiešenieV poriadku PlánProblémy ProgresZlyháva
OpenAPI CieľV poriadku RiešenieProblémy PlánProblémy ProgresZlyháva
Vládny cloud: Privátna časť CieľProblémy RiešenieZlyháva PlánZlyháva ProgresZlyháva
Hybridný cloud CieľProblémy RiešenieProblémy PlánProblémy ProgresProblémy
Prípravné trhové konzultácie CieľV poriadku RiešenieProblémy PlánProblémy ProgresZlyháva
Delenie zákaziek CieľProblémy RiešenieProblémy PlánProblémy ProgresZlyháva
Vendor lock-in a autorské práva CieľProblémy RiešenieProblémy PlánZlyháva ProgresZlyháva
Ľudské zdroje CieľV poriadku RiešenieProblémy PlánProblémy ProgresZlyháva

Pre zlepšenie prehľadnosti pri každom programe okrem textového
popisu vyhodnocujeme štyri nasledovné kritériá. Každé z nich
môže byť v týchto 3 stavoch:
   V poriadku  Zlyháva  Problémy

 • 1 Cieľ
  • Nakoľko je jasné, čo má byť výsledkom v príslušnom programe?
  • Je výsledok dostatočne formalizovaný?
  • Nakoľko je dosahovanie cieľa merateľné?
  • Je určený čas, dokedy má byť cieľ - alebo jeho časti – dosiahnuteľné?
 • 2 Riešenie
  • Je už nájdené riešenie, ako sa k cieľom v tomto programe dostaneme?
  • Je popísaný aspekt riešenia technický (systémy, moduly, funkcie, API), organizačný, legislatívny?
 • 3 Plán
  • Nakoľko sú rozdelené úlohy, čo kto má z príslušného riešenia spraviť?
  • Ak treba, sú stanovené etapy alebo postup?
  • Sú tieto úlohy záväzné a vnímajú ich tak aj tí, ktorí ich majú zabezpečiť?
 • 4 Progres
  • Nakoľko sme pokročili v budovaní riešenia?
  • Je plán plnený?
  • Nakoľko je splnenie cieľov realistické?