Slovensko.digital

Správa o stave
slovenského eGovernmentu

V združení Slovensko.Digital nám záleží na stave slovenskému eGovernmentu.
V tomto dokumente prinášame systematické vyhodnotenie, kde sa v súčasnosti slovenský eGovernment nachádza, a aj ktorým smerom je potrebné ísť ďalej.

Nechceme nahradiť iné oficiálne správy a hodnotenia, iba ich chceme doplniť o náš pohľad. Nemáme ambíciu písať nové stratégie a plány, myslíme si že už ich existuje dosť, skôr chceme viditeľnejšie ukázať, čo z nich sa darí aj v praxi realizovať a kde sú nedostatky.

Dokument priebežne aktualizujeme a dopĺňame,
uvítame k nemu všetky Vaše komentáre.

Toto sú naše hlavné zistenia:

Program eGov Cieľ Riešenie Plán Progres
1 krát a dosť CieľV poriadku RiešenieV poriadku PlánProblémy ProgresProblémy
Kontinuálne zlepšovanie služieb CieľV poriadku RiešenieProblémy PlánProblémy ProgresProblémy
Lepšie služby CieľV poriadku RiešenieV poriadku PlánProblémy ProgresZlyháva
OpenAPI CieľV poriadku RiešenieProblémy PlánProblémy ProgresZlyháva
Vládny cloud: Privátna časť CieľProblémy RiešenieZlyháva PlánZlyháva ProgresZlyháva
Hybridný cloud CieľProblémy RiešenieProblémy PlánProblémy ProgresProblémy
Prípravné trhové konzultácie CieľV poriadku RiešenieProblémy PlánProblémy ProgresZlyháva
Delenie zákaziek CieľProblémy RiešenieProblémy PlánProblémy ProgresZlyháva
Vendor lock-in a autorské práva CieľProblémy RiešenieProblémy PlánZlyháva ProgresZlyháva
Ľudské zdroje CieľV poriadku RiešenieProblémy PlánProblémy ProgresZlyháva

Celé kapitoly

Elektronické
služby

Otvoriť kapitolu

Programy
eGovernmentu

Otvoriť kapitolu

Projekty
eGovernmentu

Otvoriť kapitolu

A čo ďalej?

Otvoriť kapitolu